Hopp til hovedinnhold

Fjellskredovervåking

NVE overvåker ustabile fjellpartier med moderat og høy risiko. Fjellpartier med moderat risiko overvåkes periodisk, mens fjellpartier med høy risiko overvåkes kontinuerlig. Overvåkingen inngår i en samlet beredskap sammen med kommuner, politi, statsforvaltere, med flere. 

Les mer om hvordan NVE overvåker fjellpartier på NVEs nettsider for fjellskred.

Høyeste farenivå per dag

Høyrisikoobjekter

Kart

Ukesrapporter

År Uke Oppsummering Rapport