Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Voss Monday 29.05.2023

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:
Skiers can trigger small avalanches in steep terrain where the snow is wet. Some naturally triggered avalanches may occur on steep sun exposed slopes with new snow. Keep a safe distance to cornices and glide cracks.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Loose snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Sunday 28. May 2023

Snøgrensa varierer i regionen og er høyest i sørvendte hellinger og lengst ut mot kysten og langs fjordene. Snøen er i hovedsak fuktig eller våt grovkorna, smelteomvandla og drenerer godt. Lengst vest i regionen blir det rapportert om bærende snø og godt skiføre i høyfjellet. Det er bare flekkvis med snø igjen under ca. 1000 moh og svært varierende snømengde i høyfjellet.

Eldre svake lag i snødekket har i hovedsak smelta vekk, men det kan være enkelte islag i snødekket.

Mountain weather

Sunday 28. May 2023

4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Rain up to 1000 m a.s.l Sunday night. Strong breeze from west, changing to fresh breeze from the northwest during the evening. -4 °C to 3 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Monday 29. May 2023

6-10 mm precipitation. Precipitation as rain. Breeze from west. -2 °C to 4 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Det er meldt noe mer nedbør og i høyfjellet vil det legge seg snø som stabiliserer seg raskt. Dersom det kommer gløtt av sol kan det i fjellsider med nysnø og direkte solinnstråling løsne enkelte små løssnøskred av seg selv.
Der det regner vil snødekket drenere godt og det ventes lite naturlig utløst skredaktivitet.
Skiløpere kan imidlertid løse ut våte løssnøskred i bratt terreng der snøoverflaten er våt og myk.

Vær oppmerksom i områder med skavler. De svekkes av varme og regn og kan brekke uten forvarsel. Der det ligger igjen snø på bratte svaberg kan det også være fare for glideskred.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS