Jump to content

Avalanche warning for region Voss Tuesday 21.03.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Wet below the treeline. In the mountains there is a persistent weak layer buried in the snow pack that can be triggered a few places. Be careful where the snowpack is thin and on soft windslabs.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 21.03.2023

Kalde netter med varmere temperaturer på dagtid gir gjenfrysing av snødekket på natten med skare på morgenen og mykere snø utover dagen. Fredag ble snødekket vått høyt til fjells. Det er tydelige smelteriller i snødekket. Der mildværet ikke tok ligger det harde fokksnøflak og skare der det er avblåst.

Det har vært flere observasjoner av begynnende kantkorn rundt skarelag og nært overflaten den siste uken. Fokksnøen fra sist helg har stedvis lagt seg på kantkorn, og i enkelte isolerte lommer kan den ligge over rim.

Lørdag meldes det om fjernutløst skred ved Vatnahalsen og mange drønn. Også fjernutløst ved Fyresnipa. Et personutløst tørt flakskred ved Aurland, antatt str 1. Torsdag og fredag har det gått mange skred i regionen, blant annet over jernbanesporet ved Myrdal og over veg på Vikafjellet.

Flere observasjoner av drønn søndag.

Mountain weather, 20.03.2023

Little to no precipitation. Calm/light breeze from northwest. -9 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 21.03.2023

4 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Rain up to 500 m a.s.l during the afternoon. Breeze from south. -15 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS