Avalanche warning for region Voss Tuesday 18.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Naturally released large wet avalanches may occur due to rising temperatures and rain. Use caution in steep terrain with wind slabs in the alpine.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Der det ligger sammenhengende snø består snøoverflaten hovedsakelig av vindpåvirket snø av varierende hardhet. Det gamle og stedvis beskjedne snødekket antas stabilt etter mildvær og gjenfrysing, unntatt i de høyestliggende områdene. Det er generelt lite snø under ca 1000 moh.

Observasjoner fredag viser at det er mye vann i snødekket.

Mountain weather, 17.01.2022

2-4 mm precipitation. Rain up to 500 m a.s.l during the evening. Moderate gale from northwest, changing to fresh breeze from the west during renoon. -8 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 18.01.2022

8 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Rain up to 1200 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from southwest. -2 °C to 1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS