Avalanche warning for region Voss Tuesday 07.12.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be aware that there can be pockets with persistent weak layer beneath wind deposited snow. Be careful in these areas, especially in and close to terrain traps.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er vindpåvirket i de fleste himmelretninger etter forrige ukes vind fra både nordlig og sørlig retning. Regionen har et generelt tynt snødekke som er ujevnt fordelt. Mye terreng og oppstikkende steiner foreløpig. I skogen finnes 20-40 cm løssnø.

I kuldeperioden i slutten av november ble det dannet et svakt lag av overflaterim og kantkorn. Forrige ukes vind har i en del området herjet med dette svake laget. Men nedbør og vind har også ført til flakdannelser som kan ha lagt seg over dette svake laget i lune formasjoner. Om det vedvarende svake laget er intakt, dets egenskaper og eventuelle utbredelse er fremdeles usikkert. Noen steder finnes det også kantkorn ved bakken i søkk og forsenkninger under en såle av smelteomvandla snø.

På Vikafjellet ble det søndag observert to tydelige drønn. Det var kollaps i svakt lag under nylig innblåst snø.

Mountain weather, 06.12.2021

Little to no precipitation. Strong breeze from southeast. -16 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 07.12.2021

2-4 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from southeast. -15 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS