Avalanche warning for region Voss Monday 06.12.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be aware that there can be pockets with persistent weak layer beneath wind deposited snow. Be careful in these areas, especially in and close to terrain traps.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er vindpåvirket i de fleste himmelretninger etter forrige ukes vind fra både nordlig og sørlig retning. Regionen har et generelt tynt snødekke som er ujevnt fordelt. Mye terreng og oppstikkende steiner foreløpig. I skogen finnes 20-40 cm løssnø.

Før snøvær og vind på torsdag ble det observert vedvarende svakt lag av rim og kantkorn, med antatt stor utbredelse. Laget ble dannet i kuldeperioden i slutten av november. Vind og nedbør i forrige uke har ført til flakdannelser som kan ha lagt seg over dette svake laget. Om det vedvarende svake laget er intakt, dets egenskaper og eventuelle utbredelse er fremdeles usikkert. Noen steder finnes det også kantkorn ved bakken i søkk og forsenkninger under en såle av smelteomvandla snø.

På Vikafjellet ble det søndag observert to tydelige drønn. Det var kollaps i svakt lag under nylig innblåst snø. Ved Midtstova (1162moh) lengst vest i regionen blåste det 10-15 m/s fra sørøst på søndag.

Mountain weather, 05.12.2021

Little to no precipitation. Breeze from southeast. -16 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 06.12.2021

Little to no precipitation. Strong breeze from southeast. -16 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS