Avalanche warning for region Voss Sunday 05.12.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful before entering leeward slopes, new snow might rest on a weak layer of facets/surface hoar. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er vindpåvirket i de fleste himmelretninger etter siste ukes vind fra både nordlig og sørlig retning. Regionen har et generelt tynt snødekke som er ujevnt fordelt. Mye terreng og oppstikkende steiner foreløpig.

Før snøvær og vind på torsdag ble det observert vedvarende svakt lag av rim og kantkorn, med antatt stor utbredelse. Laget ble dannet i kuldeperioden i slutten av november. Siste ukes vind og nedbør har ført til flakdannelser som kan ha lagt seg over dette svake laget. Om det vedvarende svake laget er intakt, dets egenskaper og eventuelle utbredelse er fremdeles usikkert. Noen steder finnes det også kantkorn ved bakken i søkk og forsenkninger under en såle av smelteomvandla snø.

Ved Midtstova (1162moh) lengst vest i regionen blåste det 10-15 m/s fra sørøst fredag og lørdag.

Mountain weather, 04.12.2021

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Rain up to 100 m a.s.l during renoon. Fresh breeze from southeast. -9 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 05.12.2021

Little to no precipitation. Breeze from southeast. -16 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS