Avalanche warning for region Voss Saturday 04.12.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layer. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er preget av tordagens vind fra nordvest. I leområder finnes det steder med sammenhengende snødekke som er jevnet ut. Regionen har et generelt tynt snødekke som er ujevnt fordelt. Mye terreng og oppstikkende steiner foreløpig.

Før snøvær og vind på torsdag ble det observert vedvarende svakt lag av rim og kantkorn, med antatt stor utbredelse, i snødekket. Laget ble dannet i kuldeperioden i slutten av november. Torsdagens nedbør og vind har ført til flakdannelser som kan ha lagt seg over dette svake laget. Om det vedvarende svake laget er intakt, dets egenskaper og evnetuell utbredelse er usikkert.
Noen steder finnes det også kantkorn ved bakken i søkk og forsenkninger under en såle av eldre smelteomvandla snø.

Mountain weather, 03.12.2021

6-10 mm precipitation. Rain up to 100 m a.s.l during the afternoon. Breeze from south, changing to strong breeze from the southeast during the evening. -13 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 04.12.2021

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Rain up to 100 m a.s.l during renoon. Fresh breeze from southeast. -9 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS