Avalanche warning for region Voss Thursday 20.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er våt og myk etter flere dager uten særlig nattefrost. Snødekket begynner å bli tynt i sørvendte heng. Rygger og rabber er ofte bare, men i leheng ligger det fortsatt mye snø. Elver og bekker er åpne og stedvis er det mye overvann. Snøgrensen ligger på 600-100 moh. Lavest i skyggesider.
Mandag kveld kom det litt nysnø i de høyestliggende områdene.

I det gamle snødekket finnes det vedvarende svake lag som nå antas ha blitt omvandlet til smelteformer. Lagene vil fortsatt være løse og kan fortsatt utgjøre svake lag, bare med litt mindre spredningsevne og følsomhet enn tidligere.

Det er observert mange våte skred de siste dagene, både løssnøskred og glideskred ved Vikafjellet.

Det er kuldegrader store deler av døgnet over 1400-1600 moh.

Mountain weather, 19.05.2021

6 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Breeze from west, changing to breeze from the northwest during the afternoon. -1 °C to 4 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 20.05.2021

2-4 mm precipitation. Breeze from northwest. -2 °C to 4 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS