Avalanche warning for region Voss Tuesday 11.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Wet avalanches can release due to high temperatures. Persistent weak layers buried in the old snowpack can cause large natural released avalanches. Keep good distance to avalanche terrain and run out zones for wet avalanches.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflata er preget av nedbør og stigende temperatur søndag og mandag. I lavlandet og sørvendte heng er store deler av snøpakka smelteomdanna og våt. Høyt til fjells i skyggesider har fokksnøen blitt våt for første gang etter påske. Det har smeltet mye snø i sørvendte heng de siste ukene, også høyt til fjells. Snøgrensen ligger på 600-800 moh.

I det gamle snødekket ligger vedvarende svake lag som nå gradvis kan bli aktive når den bærende overflata blir våt. Dybden på lagene og eventuelle overliggende skarelag kan gi ustabilitet til varierende tidspunkt. Kantkorn og rim som har ligget nært overflata blir raskt ødelagt av smeltevann som trenger ned i snødekket.

Det er observert mange våte skred mandag, både løssnøskred, flakskred og glideskred ved Vikafjellet

Mountain weather, 10.05.2021

8-12 mm precipitation. Breeze from southeast, changing to fresh breeze from the southeast during the evening. 2 °C to 10 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 11.05.2021

No precipitation. Fresh breeze from south, changing to breeze from the south during the afternoon. 2 °C to 11 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS