Avalanche warning for region Voss Thursday 19.12.2019

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:

The snowpack is very unstable. Avoid areas with wind-deposited snow. It is also possible to trigger avalanches in a persistant weak layer in old snow found in bowls and gullies.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Wet snow (loose snow avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det har vore snøvêr, men lite vind siste dagane so det ligg mykje ubunden snø i terrenget. Det eldre snødekket ber generelt preg av kraftig vind siste perioden med avblesne ryggar og mykje snø i typiske leformasjonar. I låglandet er snødekket i stor grad påvirka av varme og fuktigheit.

Det finst eit svakt lag kantkorn og stadvis begerkrystallar ved bakken, og der er observasjonar på at laget kan vere aktivt, Spesielt i område med tynnare snødekke (50-80 cm). Her er laget betre utvikla og enklare å påvirke.

Den er onsdag observert 30 cm laussnø og drønn i snøen aust for Skreieggi (Voss). Det har snødd til 50 moh siste dagane.

Mountain weather, 18.12.2019

5 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Breeze from southwest. -7 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 19.12.2019

15 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas. Moderate gale from southeast, changing to fresh breeze from the southeast during the evening. -5 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS