Jump to content

Avalanche warning for region Vest-Finnmark Saturday 04.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Wind and fresh snow will give instable conditions in some slopes. Be careful in lee areas with wind deposited snow.

Be aware that persistent weak layers can be triggered in some areas, especially where the snowpack is thin or at tree line.
  • The danger is greatest from Saturday morning

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 03.02.2023

Tørr og løs nysnø ligger både i høyden og særlig i skogen. Det har kommet opp mot 20 cm nysnø mandag til onsdag i de mest utsatte områdene.

Forrige fredag var det et nytt mildvær med regn til over 800 moh i nordlige og vestlige del av regionen. Her har fokksnø og nysnø har lagt seg over en mildværsskare i løpet av uken, mens i indre deler ble snøen i høyden mindre påvirket av mildværet.

Det finnes godt utviklede kantkornlag både over og under skare lengre nede i snødekket, men utbredelsen er begrenset til stedene som har hatt snø fra tidlig i vinteren.

Pga. kulde og høy temperaturgradient kan det ha vært begynnende kantkorndannelse rundt skarelaget fra mildværet 27.01. Dette er foreløpig ikke observert som et skredproblem, men egenskaper og eventuell utbredelse bør følges med på, særlig ved ytterligere belastning av snø.

Mountain weather, 03.02.2023

No precipitation. Breeze from southeast. -23 °C to -12 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 04.02.2023

6 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Fresh breeze from southwest. -19 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS