Avalanche warning for region Vest-Finnmark Wednesday 11.05.2022

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Wet avalanches can release in steep terrain when dry snow becomes wet and loose.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I helga var en kjøligere værtype med bygevær og periodevis snø til havnivå. Stigende temperaturer siden mandag har gjort snøoverflaten våt og fuktig oppover i fjellet. Høyere til fjells kan det ligge tørrere flak av nysnø eller fokksnø etter perioder med litt vind de siste dagene. Bygeværet har trolig gitt varierende nysnømengder i fjellet, mest i fjellene på Øksfjordhalvøya.

I overgangen mellom gammel fuktig snø og snø fra de siste ukene har det dannet seg et skarelag. Høy temperaturgradient gjør at det lokalt har dannet seg kantkorn rundt dette. Utviklingen og egenskapene virker å variere. Det antas at de fleste steder har korna vært små eller vanskelig å påvirke siden laget til nå ikke har utgjort et tydelig skredproblem.

Mandag ble det observer ett middels stort og flere små løssnøskred i østvendt side i Haldefjella.

Mountain weather, 10.05.2022

4 mm precipitation, up to 9 mm in the most exposed areas. Rain up to 1000 m a.s.l during the afternoon. Breeze from east, changing to breeze from the south during the evening. -2 °C to 1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 11.05.2022

6 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Rain up to 900 m a.s.l Wednesday night. Breeze from east, changing to fresh breeze from the northeast during the evening. -2 °C to 2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS