Avalanche warning for region Vest-Finnmark Tuesday 18.01.2022

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:

The avalanche danger increases when the rain sets in. Avoid potential release areas and runout areas for avalanches. At higher altitudes avoid areas with wind-deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Det har kommet mye nysnø de siste dagen, og med vind fra varierende retning har det bygget seg opp fokksnøflak i flere himmelretninger. I skogen og i mer skjermede områder ligger det fortsatt løs til lett bunden snø.

Det er kantkornlag både rundt skare og ved bakken. Observasjon fra søndag viser at disse fortsatt er lette å påvirke mellom 100-400 moh. Rundt Hammerfestområdet ble det samme kantkornlaget observert helt ved bakken før mildværet slo til. Disse lagene er trolig tilstede også i fjellet, men ligger der under harde og bærende fokksnøflak.

Lørdag ble det fjernutløst et middels stort skred, sannsynligvis trigget av to skiløpere, i sørøst-vendt heng på ca. 400 moh ved Langfjordbotn. Det er også observert flere middels store, naturlig utløste flakskred i nærheten av vei på Øksfjord-halvøya.

Søndag observeres flere drønn i snødekket mellom 100-200 moh i Krekendalen ved Øksfjorden.

Mountain weather, 17.01.2022

6 mm precipitation, up to 12 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Strong breeze from northwest, changing to moderate gale from the northwest during the afternoon. -12 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 18.01.2022

15 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Rain up to 600 m a.s.l during the evening. Fresh breeze from southwest, changing to gale from the south during renoon. -11 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS