Avalanche warning for region Vest-Finnmark Wednesday 29.12.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be aware that there can be pockets with persistent weak layer beneath wind deposited snow, especially around the treeline.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snødekket varierer i regionen. Torsdag og fredag kom det mye nysnø sammen med kraftig vind fra nord, spesielt i ytre strøk. Søndag og mandag kom det 5-15 cm nysnø i ytre strøk med forholdsvis lite vind.

Opp til ca 400 moh er det to skarelag etter mildvær 17.des, og mellom disse skarelagene er det et vedvarende svakt lag av kantkorn. Dette er observert vest i regionen og antas å finnes i alle himmelretninger i ytre strøk, men trenger innblåst snø oppå for å være et aktivt skredproblem.
I tillegg finnes dypereliggende kantkornlag etter tidligere kuldeperioder mange steder.

Fredag ble det observert drønn i snøen på ca 150 moh ved Hammerfest. Lørdag og søndag ble det observert mange drønn mellom 200-400 moh ved Laslettind på Alteidet.
Det er lite observasjoner fra indre deler av regionen den siste tida.

Mountain weather, 28.12.2021

0-3 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from southeast, changing to fresh breeze from the southeast during the evening. -22 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 29.12.2021

No precipitation. Fresh breeze from southeast, changing to breeze from the southeast during renoon. -21 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS