Avalanche warning for region Vest-Finnmark Sunday 23.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Some wet avalanches can occur in sun-exposed slopes, so be careful where the snow is very wet, especially in terrain traps. This is in general loose snow avalanches, but wet slabs can not be ruled out.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Den siste tida har mildvêr og sol påverka snødekket. Det har vore stor snøsmelting og snøgrensa har blitt noko høgare. Snøen er dei fleste stadar smelteomdanna, og frys om natta i høgda. Det finnast likevel lagdelt snø. Dei tidlegare vedvarande svake laga av kantkorn har starta å bli avrunda, men det kan ikkje utelukkast at dei framleis kan føre til skred.

Mountain weather, 22.05.2021

1-3 mm precipitation. Fresh breeze from northeast. -7 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 23.05.2021

No precipitation. Breeze from east. -9 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS