Jump to content

Avalanche warning for region Tromsø Tuesday 21.03.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with wind slabs. Cold temperatures and developing facets higher in the snow pack mean that fresh wind slabs are slow to stabilize. A persistent weak layer of facets deeper in the snow pack may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 20.03.2023

Det er stort sett løs ubunden snø eller myke flak i overflaten de fleste steder. Under dette finnes det hardere fokksnøflak fra mer vindfulle dager forrige uke.

Både under og over gammel mildværsskare finnes det kantkornlag, men disse lagene ligger nå relativt dypt i snødekket og er generelt vanskelig å påvirke. De kan likevel være lettere å påvirke der snødekket er tynnere, og et stort skred på Kvaløya kan potensielt være på dette laget.

Kaldt og klart vær den siste øke har gitt god grobunn for dannelse av kantkorn i nysnø høyt i snødekke.

Det ble i helgen utløst skred på vestsiden av Djeveltanna, og i renne ved Klemmartindan i Malangen, samt endel solutløste små løssnøskred.

En stor bruddkant er observert i svært bratt terreng på østsiden av Synnøvjordtind på Kvaløya, fra lang avstand. Det er usikkert når denne har gått, og hvilket lag den har gått på, men sannsynligvis er det gått på kantkorn dypt i snødekket etter gradvis økt pålagring av nysnø.

Mountain weather, 20.03.2023

7-9 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from northeast. -10 °C to -4 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 21.03.2023

4-6 mm precipitation. Precipitation as snow. Fresh breeze from northwest. -11 °C to -4 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS