Jump to content

Avalanche warning for region Tromsø Monday 20.03.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in areas with wind slabs. Cold temperatures and developing facets higher in the snow pack mean that fresh wind slabs are slow to stabilize. A persistent weak layer of facets deeper in the snow pack may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 19.03.2023

I skogen er snøen løs og stort sett stabil. Over skoggrensen har vinden tatt og man finner fokksnø som øker i hardhet med høyden. Det siste snøfallet tidligere i uken har lagt rundt 10-15cm løssnø også i høyden, som vinden i løpet av fredag har begynt å flytte på. På rygger og forhøyninger er det flere steder avblåst til skare.

Både under og over gammel mildværsskare har det dannet seg et tynt lag med kantkorn, som har uviss utbredelse, særlig i høyden. Laget ligger i varierende dybde og har vist bare stedvis evne til bruddforplantning.

Kaldt og klart vær den siste øke har gitt god grobunn for dannelse av kantkorn i nysnø høyt i snødekke.

Søndag er det på ny en runde sol, og det er blitt observert noen små solutløste løssnøskred fra fremstikkende stein. Fredag ble det observert flere små løssnøskred som har løsnet av solen i sørvendte heng. Det ble utløst skred på vestsiden av Djeveltanna, og i renne ved Klemmartindan i Malangen.

Mountain weather, 19.03.2023

Little to no precipitation. Breeze from south, changing to fresh breeze from the southeast during the evening. -13 °C to -4 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 20.03.2023

7-9 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from northeast. -10 °C to -4 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS