Jump to content

Avalanche warning for region Trollheimen Tuesday 21.03.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be aware of isolated wind slabs, otherwise stable conditions.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 20.03.2023

Det har kommet mye snø i regionen i mars og det er nå normale snømengder i fjellet og betydelig mer enn normal i lavlandet. I fjellet er snøoverflaten påvirket av sterk vind torsdag-lørdag. Over skoggrensa er snøoverflaten stort sett hard fokksnø og avblåst på utsatte steder. Temperaturstigning søndag har gitt et skarelag øverst i skogen og myknet snødekket lavere ned.

Det er ikke gjort noen tydelige observasjoner på vedvarende svake lag i det siste.

Fjernutløst flakskred str 2 i nordvendt side ved Storhornet i Storlidalen lørdag. Det er uvisst hva dette skredet løsnet på. Fjernutløsning tyder normalt på et svakt lag av enten kantkorn eller rim.

Mountain weather, 20.03.2023

10 mm precipitation, up to 16 mm in the most exposed areas. Rain up to 300 m a.s.l Monday night. Breeze from northwest. -10 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 21.03.2023

Little to no precipitation. Breeze from south. -14 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS