Avalanche warning for region Trollheimen Saturday 28.01.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Increasing avalanche danger. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I løpet av onsdag ble det kaldere og regn gikk over til snø i høyden. Over ca 400 moh ligger det et dryss med nysnø, økende nysnødybde over tregrensen.

Det gamle snødekket har blitt smelteomvandlet helt til topps. Det er mye fuktighet i snødekket så der snødekket er tykt kan det ta litt tid før det tørker opp.

Det er generelt veldig lite snø, og det er mye oppstikkende stein særlig på rygger og vindutsatte steder.

Det vedvarende svake laget ved bakken i indre deler av regionen vurderes til ikke å være et skredproblem lengre, mildværet tok knekken på det.

Det var stor temperaturgradient høyt i snødekket torsdag og natt til fredag. Dette kan ha gitt utvikling av kantkornet snø nær overflaten.

Mountain weather, 27.01.2023

Little to no precipitation. Breeze from west, changing to strong breeze from the southwest during the afternoon. -8 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 28.01.2023

15 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas. Rain up to 700 m a.s.l Saturday night. Moderate gale from west, changing to gale from the west during the afternoon. -7 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS