Avalanche warning for region Trollheimen Wednesday 19.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Naturally released large avalanches is expected due to unstable storm slabs in the alpine. Naturally released very large wet avalanches possible during nighttime and early morning. Wet avalanche activity will diminish as the temperature drop through the day.

Avalanche problems

New snow (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4).

Wet snow (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det har kommet mye nysnø i regionen. I høyden er snøoverflaten preget av fokksnø med varierende hardhet. I terreng skjermet for vind og i skogen er det stedvis mye løs snø. Vindutsatte områder er avblåst til bakken eller skare. Det gamle snødekket antas stabilt etter "Gyda" og gjenfrysing, unntatt i de høyestliggende områdene.

Det ble meldt om opptil 50 cm nysnø og kraftig snøfokk ved Oppdal, og 25 cm nysnø i Sunndalen mandag morgen.

Mountain weather, 18.01.2022

5 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Rain up to 1400 m a.s.l during the afternoon. Moderate gale from west, changing to gale from the southwest during the afternoon. -4 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 19.01.2022

25 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas. Rain up to 1000 m a.s.l Wednesday night. Strong breeze from southwest, changing to gale from the northwest during the afternoon. -13 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS