Avalanche warning for region Trollheimen Tuesday 18.01.2022

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:

Very large avalanches are expected due to rising temperatures and rain on a snowpack characterized by high amount of fresh snow and unstable storm slabs. Avoid all avalanche terrain.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4).

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det har kommet mye nysnø i regionen. I høyden vil snøoverflaten preges av fokksnø av varierende hardhet. I terreng skjermet for vind og i skogen er det stedvis mye løs snø. Vindutsatte områder er avblåst til bakken eller skare. Det gamle snødekket antas stabilt etter "Gyda" og gjenfrysing, unntatt i de høyestliggende områdene.

Det ble meldt om opptil 50 cm nysnø og kraftig snøfokk ved Oppdal, og 25 cm nysnø i Sunndalen mandag morgen.

Mountain weather, 17.01.2022

20 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas. Rain up to 300 m a.s.l during the evening. Strong gale from northwest, changing to moderate gale from the northwest during renoon. -10 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 18.01.2022

5 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Rain up to 1400 m a.s.l during the afternoon. Moderate gale from west, changing to gale from the southwest during the afternoon. -4 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS