Avalanche warning for region Trollheimen Tuesday 25.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here, or they can release when the temperature increases. At high altitudes, a persistent layer of facets are buried deep in the snowpack in isolated areas.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Glide avalanches

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er våt og smelteomvandlet opp til fjelltopphøyde. På tynt snødekke er hele snøpakken smelteomvandlet og storkornet. På tykt snødekke og i nordvendte sider i høyden finnes fortsatt finkornet snø et stykke ned i snødekket. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på omlag 600 moh. Den er lavest i nordvendt terreng.

Høyt i terrenget finnes det enkelte steder vedvarende svake lag i det gamle snødekket. Lagene begynner nå bli omdannet til smelteformer mange steder, men ikke overalt.

Lørdag ble det i nærheten av Trolltind observert flere glideskred, et av dem var stort. Søndag meldes det om et middels stort vått skiløperutløst løssnøskred.

I pinsehelgen var det varmt vær og mye snøsmelting i fjellet.

Mountain weather, 24.05.2021

Little to no precipitation. Fresh breeze from southeast. -2 °C to 5 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 25.05.2021

No precipitation. Breeze from southeast. -1 °C to 7 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS