Avalanche warning for region Trollheimen Monday 24.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here, or they can release when the temperature increases. At high altitudes, a persistent layer of facets are buried deep in the snowpack in isolated areas.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Glide avalanches

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er våt og smelteomvandlet opp til fjelltopphøyde. På tynt snødekke er hele snøpakken smelteomvandlet og storkornet. På tykt snødekke og i nordvendte sider i høyden finnes fortsatt finkornet snø et stykke ned i snødekket. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på omlag 600 moh. Lavest i nordvendt terreng.

Høyt i terrenget finnes det enkelte steder vedvarende svake lag i det gamle snødekket. Lagene begynner nå bli omdannet til smelteformer mange steder, men ikke overalt.

Lørdag ble det i nærheten av Trolltind observert flere glideskred, et av dem var stort. Det meldes også om et middels stort vått løssnøskred.

Mountain weather, 23.05.2021

2-5 mm precipitation. Breeze from southeast. -3 °C to 4 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 24.05.2021

Little to no precipitation. Fresh breeze from southeast. -2 °C to 5 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS