Jump to content

The Varsom-app can be downloaded the  App Store or Google Play

Read more about how you can read and share observations here: Varsom app and Regobs system | Varsom.no

 

Avalanche warning for region Svartisen Tuesday 30.05.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Rain increases danger of wet avalanches. Be careful on steep slopes with soft and wet snow, a skier can trigger avalanches here. Keep distance to cornices and areas with glide-cracks.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Loose snow

New snow (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Utover tirsdag stiger mildværsgrensa. Faren for våte skred øker når nysnø fra siste dager blir utsatt for regn. Enkelte skred kan løsne naturlig. Der det fortsatt er igjen skavler kan det være fare for skavlbrudd. Enkelte glideskred kan forekomme der det ligger igjen snø på bratte sva.

I leheng høyt til fjells kan det finnes fokksnøflak som er mulig å påvirke, særlig når været står på, men disse stabiliserer seg sannsynligvis kjapt i relativt milde temperaturer.

Snow cover (in Norwegian), 29.05.2023

I høyden har det kommet noe nysnø de siste dagene. I lavlandet er det bart. Snøgrensen varierer i regionen og er høyest i sørvendte hellinger og lengst ut mot kysten. Snøen er i hovedsak grovkornet smelteomvandlet snø som er våt etter regn og mildvær.

Mountain weather, 29.05.2023

8 mm precipitation, up to 18 mm in the most exposed areas. Rain up to 800 m a.s.l during the afternoon. Moderate gale from southwest, changing to breeze from the west during the afternoon. -4 °C to 1 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 30.05.2023

12 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas. Rain up to 1400 m a.s.l during the afternoon. Breeze from southwest, changing to gale from the southwest during the afternoon. -3 °C to 2 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS