Jump to content

The Varsom-app can be downloaded the  App Store or Google Play

Read more about how you can read and share observations here: Varsom app and Regobs system | Varsom.no

 

Avalanche warning for region Svartisen Tuesday 18.01.2022

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:
Very dangerous avalanche conditions. Travel in avalanche terrain not recommended. We expect intense wet slab activity around and below treeline. Wind slabs can be easily triggered in the alpine.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Water pooling in/above snow layers

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Skredfaren ventes å øke betraktelig utover dagen som følge av stigende temperaturer og nedbør som regn. Når regnet trenger ned til sjiktovergang i fokksnø og svake lag dypere i snødekket vil det gå store naturlige utløste skred. Hold god avstand fra utløpsområder.

Også første del av dagen, før mildværet kommer, vil skiftende vindretning gi stor pålagring av fokksnø i leområder fra skoggrensen og oppover. Dette gir økt fare for naturlig utløste tørre flakskred. Noen steder kan økt belastning fra fokksnø være nok til å trigge skred på vedvarende svake lag dypt i snødekket og disse skredene kan bli svært store.

Snow cover (in Norwegian), 17.01.2022

Det skjer raske endringer i snøoverflaten som følge av et værskifte. I lavlandet ligger det nysnø oppå vått snødekke etter mildvær natt til søndag. I fjellet har kraftig vind ført til en hard vindpåvirket snøoverflate utsatte steder og store ansamlinger av fersk fokksnø i leheng.

Observasjoner lørdag bekrefter at vedvarende svake lag med kantkorn rundt skarelag fortsatt er intakt over 400moh. Mange steder ligger det godt beskyttet under hardere lag med fokksnø og er generelt vanskelig å påvirke.

I nabo regionen Västra Vindelfjällen er det observert flere naturlige utløste store skred på lørdag som antakelig har gått på vedvarende svake lag dypt i snødekke.

Det er observert drønnelyder flere steder i regionen de siste dagene.

Mountain weather, 17.01.2022

8-12 mm precipitation. Precipitation as snow. Moderate gale from northwest, changing to fresh breeze from the west during the evening. -11 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 18.01.2022

35 mm precipitation, up to 55 mm in the most exposed areas. Rain up to 1000 m a.s.l during the afternoon. Moderate gale from south, changing to gale from the southwest during renoon. -9 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS