Avalanche warning for region Svartisen Monday 17.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

Generally unstable conditions. Avoid lee areas with recent windloaded snow. Natural avalanche activity is possible on slopes with significant wind transport.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Det skjer raske endringer i snøoverflaten som følge av et værskifte. I lavlandet ligger det nysnø oppå vått snødekke etter mildvær natt til søndag. I fjellet har kraftig vind ført til en hard vindpåvirket snøoverflate utsatte steder og store ansamlinger av fersk fokksnø i leheng.

Observasjoner lørdag bekrefter at vedvarende svake lag med kantkorn rundt skarelag fortsatt er intakt over 400moh. Mange steder ligger det godt beskyttet under hardere lag med fokksnø og er generelt vanskelig å påvirke.

I nabo regionen Västra Vindelfjällen er det observert flere naturlige utløste store skred på lørdag som antakelig har gått på vedvarende svake lag dypt i snødekke

Det er observert drønnelyder flere steder i regionen de siste dagene.

Mountain weather, 16.01.2022

45 mm precipitation, up to 70 mm in the most exposed areas. Rain up to 800 m a.s.l Sunday night. Moderate gale from southwest, changing to strong gale from the west during the afternoon. -10 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 17.01.2022

8-12 mm precipitation. Precipitation as snow. Moderate gale from northwest, changing to fresh breeze from the west during the evening. -11 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS