Avalanche warning for region Svartisen Tuesday 25.05.2021

Danger level 1 - Low avalanche danger

Published:
The snowpack is generally stabilized. In steep terrain wet avalanches can release naturally or by skiers.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Mildvær og regn til fjelltopphøyde i begynnelsen av forrige uke tæret godt på snødekket. Dette ble etterfulgt av noe kjøligere vær i pinsehelgen frem til mandag og førte til gjenfrysing på høyfjellet.

Snøgrensen kryper stadig oppover og ligger på ca. 400 moh. Den er lavest i indre deler av regionen og i nordvendte sider.

Generelt er det mest snø i øst- og nordvendte leområder.

I høyfjellet, over 800 moh, i indre strøk kan det fortsatt noen steder være vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket.

Mountain weather, 24.05.2021

No precipitation. Breeze from southeast. -7 °C to 3 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 25.05.2021

No precipitation. Calm/light breeze from south. -2 °C to 8 °C at 1100 m a.s.l. Clear skies.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS