Avalanche warning for region Svartisen Tuesday 18.05.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Rain on an already wet snow surface will cause naturally released wet avalanches. Areas with precipitation will have safe travel conditions.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (slab avalanches)

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Snøoverflaten er fuktig/våt helt til topps. Det er mildt i regionen, samt fravær av nattefrost og utstråling på grunn av overskyet vær. Snøgrensen kryper stadig oppover. Det er store variasjoner i hvor snøgrensen ligger i regionen, alt fra 50 moh til 400 moh. Lavest i indre deler og nordvendte sider. Generelt er det mest snø i østvendte leområder.

I høyfjellet, over 800 moh, er det fortsatt et vedvarende svakt lag av kantkorn dypt i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.

Mountain weather, 17.05.2021

4-8 mm precipitation. Breeze from southeast. 0 °C to 6 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 18.05.2021

7 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Fresh breeze from south. 0 °C to 5 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS