Avalanche warning for region Svartisen Wednesday 27.01.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

Avoid leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layer. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Kraftig østavind har flyttet og påvirket den snøen som kunne flyttes på. Det er generelt lite snø for årstiden. I skogen er det tynt snødekke bestående av kantkorn. I skoggrensa ligger myke flak på godt utviklet kantkornlag. På høyfjellet er snøen i stor grad vindpåvirket og ujevnt fordelt. Det ligger mest snø i skjermede terrengformasjoner vestvendte leområder.

Det er observert kantkorn under fokksnø og rundt skarelag. Utbredelsen og egenskapene på kantkornlagene varierer, men de må betraktes som aktive. Det er også gjort observasjoner av overflaterim i vindskjermede formasjoner.

Observatør melder 24.01 om drønn i snødekket, spesielt i overgang mellom skog og høyfjell.

Mountain weather, 26.01.2021

Little to no precipitation. Breeze from southeast. -17 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 27.01.2021

Little to no precipitation. Breeze from southeast. -19 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS