Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Svalbard øst Wednesday 22.11.2023

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:
An increase in wind will lead to a large amount of wind transported snow. Avoid all avalanche terrain. Naturally triggered avalanches likely.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Kraftig vind og nysnø vil føre til at skred løsner av seg selv.
Når vinden øker på utover onsdagen vil det legge seg fokksnøflak over et ustabilt snødekke med svake lag av kantkorn eller rim.
Middels store skred er mest aktuelt, men enkelte skred kan bli store.

Det vil komme mest nedbør i regionene Svalbard sør, Svalbard øst og Svalbard vest. Skredfaren vil derfor være størst der.

NB. Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn i den ordinære varslingssesongen som starter 1. desember. Basert på observasjoner på drønn og utbredt overflaterim før tidligere snøfall antas det at det finnes et utbredt svakt lag som kan påvirkes av fokksnøen som legger seg onsdag. Følg med på oppdateringer på varsom.no.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS