Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Sunnmøre Friday 26.04.2024

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Loose snow avalanches may be triggered naturally by the sun where the surface gets wet. Avalanches could also be triggered by skiers. Locally persistent weak layers are buried in the snow pack, especially in the alpine. Be careful in areas with wind deposited snow.
  • The danger is greatest from Friday afternoon

Avalanche problems

New snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Loose snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow near surface

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Friday 26. April 2024

Det ligger nysnø i overflata etter snøvær med lite vind både lørdag og tirsdag. Søndag ble sørvendte heng solpåvirket. I skyggesider over 700 moh er snøen fortsatt tørr.

Det gamle snødekket er stabilt, hardt og i stor grad smelteomdanna.

Snøgrensen til det eldre snødekket går rundt 400-700 moh.

Det ble observert kantkorn på hard overflate før helga som var. Dette har stedvis gitt ustabil lagdeling der det har lagt seg nysnø. Det antas at problemet er størst i nordøstvendte heng

Observasjoner onsdag viser nysnøgrense på 200 moh og opptil 40 cm nysnø i høyden ved Standalseidet. Selv om det er mer sol enn varslet torsdag, er det kald luft og overflata holder seg relativt tørr.

Mountain weather

Thursday 25. April 2024

No precipitation. Calm/light breeze from east. -11 °C to 1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Friday 26. April 2024

Little to no precipitation. Calm/light breeze from southeast. -12 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Oppdatering kl 09.15: Det ventes naturlig utløste våte skred i solvendte bratte fjellsider.

Skredfaren varierer i løpet av døgnet og styres av sola.
Solinnstråling gjennom store deler av dagen vil varme opp snøen og gi våt overflate, særlig i bratt sørvendt terreng. Det ventes skredaktivitet i siste dagers nysnø, hovedsakelig str. 1 og 2 løssnøskred, men større skred kan heller ikke utelukkes. Skred kan løsne naturlig, eller på grunn av vekten av en skiløper.

En person kan løse ut flakskred i den siste nysnøen der den har bundet seg til myke flak. Det ventes at kantkorn som ble dannet før nysnøen kom på lørdag lokalt kan gjøre at at skred er lette å løse ut. Snøen ventes å holde seg tørr i nordvendte heng og her er det mest sannsynlig å finne problemet, men andre himmelretninger kan ikke utelukkes. Vær spesielt forsiktig der det er tegn på vindtransportert snø.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS