Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Sunnmøre Friday 01.03.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in wind slabs, while a persistent weak layer of facets can still be active above 1000 mas.
  • The danger is greatest from Friday afternoon

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Loose snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Thursday 29. February 2024

Hard vind og litt nysnø har lagt opp fokksnø av ulik hardhet i leområder. Eldre snødekke er også preget av hard vind og mildvær med både regn og snø. Enkelte steder er det blåst fram skare og glassert, hard snø.
Mildværgrensa har ligget mellom 600-1000 meter denne uken.

Det er tirsdag observert kantkorn over skare rundt Stranda. Dette laget er begynt å avrundes, men det kan likevel ikke utelukkes at det fortsatt er aktivt over ca 1000 moh i deler av regionen.

Torsdag melder observatør om noen middels store naturlig utløste glideskred og våte løssnøskred fra Nibbedalen. Det blåser kraftig fra SØ og flytter snø over i lesider.

Det er fortsatt noe usikkerhet i tilknytning til om det vedvarende svake laget fortsatt utgjør et skredproblem i høyden. Siste dager er det ikke meldt inn noe som tyder på at det er et aktivt skredproblem.

Mountain weather

Thursday 29. February 2024

4-6 mm precipitation. Rain up to 1000 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from southwest. -5 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Friday 1. March 2024

5-7 mm precipitation. Rain up to 1000 m a.s.l during the afternoon. Breeze from southeast. -6 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Fortsatt noe usikkerhet rundt tilstanden til en nedføyket kantkornlag i høyfjellet gjør at enkelte større skred ikke kan utelukkes over ca. 1000 moh..

Det forventes nå at det generelt skal større belastning til for å påvirke fokksnøen som følge av gunstige temperaturer. Steder der fokksnøen fra tidligere i uka kan ha lagt seg over kantkornlag, vil det likevel være mulig for en enkelt skiløper å løsne noen middels store skred.

Mildværet vil kunne gi noen små og enkelte middels store naturlig utløste løssnøskred under mildværgrensa når regnet kommer.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS