Jump to content

IFMGA guides in the Lyngen area: Join the daily online guide-meetings: guidemeeting.no

We recomend that all skiers download the free Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Sunnmøre Thursday 29.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Buried layer of facets is a problem in some locations.

Avalanche problems

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of new snow

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Loose snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 28. February 2024

Hard vind og litt nysnø har lagt opp fokksnø av ulik hardhet i leområder. Eldre snødekke er også preget av hard vind og mildvær med både regn og snø. Enkelte steder er det blåst fram skare og glassert, hard snø.

Det er tirsdag observert kantkorn over skare rundt Stranda. Dette laget er begynt å avrundes, men det kan likevel ikke utelukkes at det fortsatt er aktivt i deler av regionen.

Søndag er det registrert ferske middels store skred ved Fjellsetra/ Strandafjellet og i høgda ved Seljebottstinden.

Det er fortsatt noe usikkerhet i tilknytning til om det vedvarende svake laget fortsatt utgjør et skredproblem.

Mountain weather

Wednesday 28. February 2024

14-16 mm precipitation. Rain up to 600 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from south, changing to fresh breeze from the southwest during renoon. -6 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Thursday 29. February 2024

4-6 mm precipitation. Rain up to 1000 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from southwest. -5 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Fortsatt kraftig vind vil opprettholde ferske fokksnøflak i lesider.

Usikkerhet rundt et nedføyket kantkornlag gjør at enkelte større skred ikke kan utelukkes. Særlig gjelder dette i søre deler av regionen som fikk mest nedbør onsdag.

I lavere områder hvor nedbør kommer som regn, ventes det naturlig utløste våte løssnøskred. De fleste vil nok være små, men enkelte middels store kan forekomme.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS