Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Sunnmøre Monday 04.12.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable avalanche conditions in the alpine. Be careful of recently loaded storm slabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

New snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches are relatively harmless to people, but can knock you off balance. Can be dangerous close to terrain traps. (size 1)

Buried weak layer of new snow

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Monday 4. December 2023

Det ligger nå et tynt snølag til fjorden i regionen. Avblåst på rygger og vindutsatte steder til fjells.
Over ca 700 moh ligger et eldre snødekke fra oktober i bunn. Over denne sålen ligger det nå fokksnø av ulik hardhet. Fortsatt løs og fin snø i skjermede formasjoner til fjells og skogen.

Fredag kom det stedvis litt lett nysnø uten vind, 0-20 cm. Det har generelt vært lite vind, men det ble observert litt snøfokk lokalt på fjella rundt Sykkylven lørdag morgen.

Det er svake lag av kantkorn under skarelag og mellom gammel snøpakke og fokksnøen fra forrige uke. Det er også observert nedføyket rim. Det ble observert et drønn ved særtetindane i Ørsta på lørdag, som tyder på at det noen steder er lett å påvirke svake lag.
Problemet har størst utbredelse der det lå gammel snø før siste større snøfall og vind forrige uke.

Et personutløst mykt flakskred ble løst ut i den siste nysnøen ved Særtetindane lørdag.

Onsdag i forrige uke ble det fjernutløst et str 2 tørt flakskred ved Kjerringa. Skredet skal ha løsnet på nedføyket rim.

Faretegnene blir færre og det skal generelt mer til å påvirke svakt lag. Det er gode forhold for videre oppbyggende omvandling i snødekket og danning av kantkorn og rim med værsituasjonen vi nå har.

Mountain weather

Sunday 3. December 2023

No precipitation. Breeze from southeast. -23 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Monday 4. December 2023

No precipitation. Calm/light breeze from southeast. -24 °C to -12 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Mange steder oppleves snødekket som stabilt, men vær obs på at det enkelte steder er mulig å løse ut skred i et vedvarende svakt lag av kantkorn nede i snødekket. Sannsynligheten er størst der snødekket er tynt.
Det knyttes noe usikkerhet til kantkornlaget. Enkelte store skred kan ikke utelukkes. Problemet ventes å være størst i indre deler av regionen.

Vær også obs på at det i leområder i høyden kan ligge små ustabile fokksnøflak etter snøfallet på fredag. Lokalt har vinden vært sterk nok til å danne myke flak som er lette å løse ut.

Det ligger en del løs snø i terrenget mange steder. Dersom vinden skulle bli sterk nok til å flytte snø vil skredfaren øke raskt i leområder.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS