Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Sunnmøre Sunday 03.12.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
There are persistent weak layers in the snow cover. Be especially careful in transition between thin snow cover and windslabs.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Saturday 2. December 2023

Det ligger nå et tynt snølag til fjorden i regionen. Avblåst på rygger og vindutsatte steder til fjells.
Over ca 700 moh ligger et eldre snødekke fra oktober i bunn. Over denne sålen ligger det nå fokksnø av ulik hardhet. Fortsatt løs og fin snø i skjermede formasjoner til fjells og skogen.

Fredag kom det stedvis litt lett nysnø uten vind, 0-10 cm. Det har generelt vært lite einv, men det ble observert litt snøfokk lokalt på fjella rundt Sykkylven lørdag morgen.

Det er svake lag av kantkorn under skarelag og mellom gammel snøpakke og fokksnøen fra forrige uke. Det er også observert nedføyket rim.

Onsdag ble det fjernutløst et str 2 tørt flakskred ved Kjerringa. Skredet skal ha løsnet på nedføyket rim.

Faretegnene blir færre og det skal generelt mer til å påvirke svakt lag. Det er gode forhold for videre oppbyggende omvandling i snødekket og danning av kantkorn og rim med værsituasjonen vi nå har.

Mountain weather

Saturday 2. December 2023

No precipitation. Calm/light breeze from northeast. -24 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Sunday 3. December 2023

No precipitation. Breeze from southeast. -23 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Mange steder oppleves snødekket som stabilt, men vær obs på at det enkelte steder er mulig å løse ut skred i et vedvarende svakt lag av kantkorn nede i snødekket. Sannsynligheten er størst der snødekket er tynt. Problemet har størst utbredelse der det lå gammel snø før siste større snøfall og vind forrige uke.
Det knyttes noe usikkerhet til kantkornlaget. Enkelte store skred kan ikke utelukkes. Problemet ventes å være størst i indre deler av regionen.

Vær også obs på at det i leområder i høyden kan ligge små ustabile fokksnøflak etter det lille snøfallet på fredag.
Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS