Jump to content

Download the Varsom app on App Store or Google Play.

Read more about how to read and share observations on Varsom app and Regobs system | Varsom.no.

Ski touring in Norway - important information | Varsom.no

Avalanche warning for region Sunnmøre Thursday 15.02.2024

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Locally unstable conditions. Storm slabs in the south western part of the region may be easy to trigger. The wind slabs from last weekend are especially easy to trigger where they are thin or soft. A persistent week layer is buried under the windslabs a few places and may cause large avalanches.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow near surface

Below you can see a description of the current snow cover information and current weather forecast in the mountains. If your observations deviate greatly from what is described here, the warning will not necessarily apply either. Always make your own judgments or stay away from avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Wednesday 14. February 2024

Vind opp i stiv kuling, hovedsakelig fra sørøst, har fram til tirsdag flyttet snøen inn i leheng og dannet fokksnøflak av varierende hardhet. I skogen og i skjermet terreng finnes det fortsatt løs snø. Før vinden tok seg opp var det mest snø i østvendte heng, og mye løs og fin snø i overflaten. Vestvendt terreng var mer vindpåvirket og noen steder avblåst ned til skare. Mildvær tidlig i februar fuktet snødekket høyt til fjells.

Kaldt klart vær forrige uke førte til oppbyggende omdanning i snøoverflaten. Disse kantkornlaga ligger nå under fokksnøen, og ble funnet seinest tirsdag i Ørsta.

Det har også begynt å danne seg kantkorn rundt det øverste skarelaget. Dette har ikke vist seg være et aktivt skredproblem enda, men det følges med på.

Mountain weather

Wednesday 14. February 2024

12 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas. Rain up to 600 m a.s.l during renoon. Fresh breeze from southwest. -8 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Thursday 15. February 2024

1-3 mm precipitation. Rain up to 500 m a.s.l Thursday night. Breeze from southeast, changing to fresh breeze from the southeast during the evening. -15 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Avalanche risk assessment

Skredfaren er knyttet til vedvarende svake lag av kantkorn som ligger under fokksnøen. Dette gjør ferdsel i skredterreng krevende. Problemet finnes hovedsakelig i heng mot nord og vest, men kan ligge i flere himmelretninger. Der fokksnøflakene er harde vil svake lag være vanskeligere å påvirke enn i mykere bundet fokksnø. Få faretegn betyr ikke at det er trygt og hvis skred først løsner kan de bli store.

Sørvest i regionen kan nysnø og litt vind fra SV danne ferske flak som er lette å løse ut onsdag. Her kan en person løse ut skred, hovedsakelig i nordøstvendte heng.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS