Jump to content

Avalanche warning for region Sunnmøre Sunday 26.03.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
It can be very easy to trigger wind slabs in exposed places. Naturally triggered avalanches can occure if the sun coms out. In the mountains there is a persistent weak layer buried in the snowpack that can be triggered at few places. Avalanches can become large. The weak layer's sensitivity is, however, uncertain.

Avalanche problems

New snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 25.03.2023

Det har kommet mye snø på i mars. I fjellet er snøoverflaten påvirket av sterk vind 16-17 mars med opptil storm styrke. Fokksnø er flyttet over i heng mot nord. Det ligger uvanlig mye snø på fjella lengst ute ved kysten. De siste dagene har høy temperatur gitt smelteomvandeling høyt i snødekket opp til ca 800 moh. Kaldt om natten gjør at snøoverflaten har frosset til og gitt skare på morgenen.

Det er observert kantkorn rundt skarelag i stort sett hele regionen.
Problemet finnes fra skoggrensen og så høyt som skarelagene finnes. Skarelag er observert opp til minst 1300 moh. De siste dagene er det meldt om at kantkornet er i ferd med å rundes på 700 moh pga mildvær.

Torsdag gikk det mange naturlig utløste skred str 2 og 3 som følge at temperaturstigning ned mot svakt lag av kantkorn og våt snøoverflate.
Et personutløst skred i ferskt nysnøflak på nordre Sætretind torsdag.
Lørdag ble det meldt om flere naturlig utløste str 2 flakskred.

Mountain weather, 25.03.2023

No precipitation. Fresh breeze from northeast. -18 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 26.03.2023

5 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Breeze from northwest. -22 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS