Jump to content

Avalanche warning for region Sunnmøre Tuesday 21.03.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Avalanche danger is decreasing as the temperature sinks. There is a persistent weak layer buried in the snow pack that can be triggered a few places. Be careful where the snowpack is thin or soft.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 20.03.2023

Det har kommet mye snø på nordvestlandet i mars. I fjellet er snøoverflaten påvirket av sterk vind torsdag-fredag med opptil storm styrke. Fokksnø er flyttet over i heng mot nord. Det ligger uvanlig mye snø på fjella lengst ute ved kysten. Fredag ble snødekket fuktig høyt opp. I lavlandet ble det gjennomvått og en kan se smelteriller flere steder. Kaldt om natten gjør at snøoverflaten fryser til og det er skare på morgenen.

Det er observert kantkorn rundt skarelag i stort sett hele regionen. Dette problemet er aktivt og skred løses til stadig ut på dette laget. Utbredelsen vil variere og det er vanskelig å vite hvor det er lett å løse ut skred. Usikkerheten er stor og skred kan bli store eller svært store.
Problemet finnes fra skoggrensen og så høyt som skarelagene finnes. Skarelag er observert opp til minst 1300 moh. Selv etter mildvær i helgen viser snøprofiler at egenskapene til det svake laget er tilstede.

Lørdag meldes det om flere tørre flakskred str 3 utenfor Ørsta. Det har gått mange store og noen svært store skred torsdag-fredag. Flere skred fra Storhornet ved Stranda ble hørt og sett i løpet av fredag. Også flere skred fra Snøhornet sør for Volda ble observert fredag ettermiddag.

Mountain weather, 20.03.2023

6-10 mm precipitation. Rain up to 400 m a.s.l Monday night. Breeze from northwest. -10 °C to -3 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 21.03.2023

2-4 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from south. -14 °C to -5 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS