Jump to content

Avalanche warning for region Sunnmøre Sunday 29.01.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Large amounts of rain will weaken the snowpack considerably. Keep good distance to avalanche terrain and run out zones for wet avalanches.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Loose snow

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 28.01.2023

I løpet av onsdag ble det kaldere og regn gikk over til snø i høyden.
Over ca 400 moh ligger det et dryss med nysnø, opp mot 25 cm over tregrensen noen steder.

Det gamle snøoverflaten har blitt smelteomvandlet helt til topps. Man må over 1000 moh for å finne lagdelinger i gammelt snødekke.
Det er generelt veldig lite snø, og det er mye oppstikkende stein særlig på rygger og vindutsatte steder.

Det vedvarende svake laget ved bakken i indre deler av regionen vurderes til ikke å være et skredproblem lengre, mildværet tok knekken på det.

Torsdag ble det på Strandafjellet observert begynnende oppbyggende omvandling og små kantkorn mellom gammel og ny snø. Dette er sannsynligvis relevant for hele regionen og må følges med på videre.

Mountain weather, 28.01.2023

20 mm precipitation, up to 30 mm in the most exposed areas. Rain up to 600 m a.s.l Saturday night. Strong breeze from west. -7 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 29.01.2023

60 mm precipitation, up to 80 mm in the most exposed areas. Rain up to 1000 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from southwest, changing to gale from the west. -5 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS