Jump to content

Avalanche warning for region Sør-Troms Tuesday 21.03.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Fresh snowfall and strong winds will increase the avalanche danger. Especially in the southern part og the region. Avoid areas with fresh windslabs.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 21.03.2023

Over skoggrensen kan snøoverflate være preget av sterk vind på fredag. Fokksnøansamlinger ventes å være størst i leområde vendt mot vest.

Under skoggrensen og i vindskjermet formasjoner finnes det fortsatt en del løssnø.

Det har vært kaldt de siste dagene, som fører til at det gradvis dannes vedvarende svake lag i snødekket. Noen steder over, noen steder under skarelag høyt i snødekket.
Det er usikkert i hvor stor grad dette har utviklet seg til et reelt skredproblem enda, men observasjoner fra nabo regioner tyder på at laget kan påvirkes der snødekke er tynt.

Mountain weather, 20.03.2023

3 mm precipitation, up to 8 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Breeze from northwest. -10 °C to -3 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 21.03.2023

4-8 mm precipitation. Precipitation as snow. Breeze from north, changing to fresh breeze from the northwest during the afternoon. -12 °C to -4 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS