Avalanche warning for region Sør-Troms Tuesday 25.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:

New wind deposited snow will create new unstable wind slabs.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Mildværet søndag har gjennomfuktet snøen høyt til fjells. Over mildværsgrensen har kraftig vind og snøvær sannsynligvis ført til en vindpåvirket snøoverflate med store ansamlinger av fersk fokksnø i leområder.

Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn under skarelag, men disse er trolig svært vanskelig å påvirke. Det er knyttet usikkerhet til utbredelsen av lagene.

Mandag gikk det et svært stort skred i Spansdalen.

Mountain weather, 24.01.2022

13 mm precipitation, up to 28 mm in the most exposed areas. Rain up to 500 m a.s.l Monday night. Strong gale from southwest, changing to strong breeze from the southwest during renoon. -8 °C to 0 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 25.01.2022

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Fresh breeze from west, changing to breeze from the southwest during the evening. -9 °C to -3 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS