Avalanche warning for region Sør-Troms Monday 24.01.2022

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:

Very unstable conditiones. Very large avalanches are likely, both wet and dry. Avoid all avalanches terrain.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4).

Wet snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Mildværet søndag har gjennomfuktet snøen høyt til fjells. Over mildværsgrensen har kraftig vind og snøvær sannsynligvis ført til en vindpåvirket snøoverflate med store ansamlinger av fersk fokksnø i leområder.

Det finnes vedvarende svake lag med kantkorn under skarelag, men disse er trolig svært vanskelig å påvirke. Det er knyttet usikkerhet til utbredelsen av lagene.

Mountain weather, 23.01.2022

20 mm precipitation, up to 50 mm in the most exposed areas. Rain up to 800 m a.s.l during the afternoon. Moderate gale from southwest, changing to strong gale from the southwest during the evening. -3 °C to 3 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 24.01.2022

13 mm precipitation, up to 28 mm in the most exposed areas. Rain up to 500 m a.s.l Monday night. Strong gale from southwest, changing to strong breeze from the southwest during renoon. -8 °C to 0 °C at 700 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS