Jump to content

Avalanche warning for region Romsdal Sunday 05.02.2023

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
The danger increases when the wind picks up. Avoid areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can very easily trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Buried weak layer of new snow

Wet snow (loose snow avalanches)

Avalanches may release spontaneously on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Loose snow

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 04.02.2023

Forrige uke strakk et mildvær seg opp til rundt 1000-1100 moh og smelteomdannet snødekket. I begynnelsen av denne uken kom det betydelig bygevær som ga fokksnø, sprøhagl og løs snø oppå dette. Onsdag til fredag var det kaldt, klart og stille vær. I overflaten lå det på fredagen rundt 20 cm løs snø. Vind natt til søndag har påvirket snødekket og det er nå sannsynligvis vindpåvirket de fleste steder.
I bratte sørsider har snøen blitt solpåvirket, og det har gått en del våte løssnøskred.

Kaldt, klart vær de siste dagene har dannet kantkorn og rim i overflaten. Generelt ligger dette på mykt snødekke og vil ikke være et problem. Men det kan være et problem der det ligger på hardt snødekke og i bratte solsider der det har det blitt dannet solskare. Det er blitt observert kantkorn over og under skaren. Her kan det være svært lett å løse ut skred.
Det er også observert noe kantkorndannelse rundt mildværsskaren. Særlig der snødekket er tynt.

Snødekket er fremdeles tynnere enn vanlig. Dette merkes særlig i fjordnære områder og på vindutsatte fjell. Ellers har det vært svært gode skiforhold tidligere denne uken.

Mountain weather, 04.02.2023

Little to no precipitation. Fresh breeze from south, changing to moderate gale from the southwest during the afternoon. -12 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 05.02.2023

6 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas. Rain up to 600 m a.s.l during the afternoon. Strong breeze from west, changing to fresh breeze from the southwest during the evening. -9 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS