Avalanche warning for region Romsdal Saturday 20.03.2021

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released loose wet avalanches can occur in exposed steep terrain.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

I løpet av torsdagen kom det i underkant av 10 cm snø i regionen. Vind fra nordlige retninger flyttet snø inn i leheng hovedsaklig i sør. Sola har tidligere i uken varmet opp overflata i bratte solvendte heng, og det er solskare av varierende tykkelse under den ferske snøen.

Det er fortsatt ganske lite snø i regionen, men nysnøen dekker ein del bare flekkar, rabbar, stein og kratt.

Vedvarande svake lag frå kuldeperioda i januar/februar kan framleis vere eit problem nokre stadar over ca 1200 moh.

Nokre naturleg utløyste laussnøskred vart observert ved Skarven i Isfjorden fredag.

Det henger store skavler fra mange rygger og egger, fremfor alt mot øst.

Mountain weather, 19.03.2021

Little to no precipitation. Breeze from northeast, changing to strong breeze from the west during the evening. -6 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 20.03.2021

12 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Strong breeze from southwest, changing to moderate gale from the northwest during the evening. -4 °C to -1 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS