Avalanche warning for region Romsdal Tuesday 16.03.2021

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Wind slabs are easy to trigger in leeward terrain that is accumulating snow. Avalanches will be most likely where the slabs are still being loaded by wind and snowfall or are very fresh.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

You can easily trigger avalanches on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det har kommet et velkomment lite påfyll av snø i regionen sammen med vind fra NV sektor som lagt myke fokksnøflak i leheng og stivet opp snøoverflata i lo.
Generelt er det tynt snødekke i regionen. Rygger og topper er avblåst, og sydsider har mange plasser solskare under den ferske snøen.

Det var kraftig mildvær i slutten av februar. Dette har dannet tykk bærende skare over dype svake lag under ca 1200moh og lavere til fjells har de blitt helt gjennomfuktet og omdanna til smelteformer. Over 1200moh kan svake lag dypt i snødekket fortsatt være et problem i noen heng.

På lørdag ble det observert et naturlig utløst flakskred i SØ side på Middagstinden.

Det henger store skavler fra mange rygger og egger, fremfor alt mot øst.

Mountain weather, 15.03.2021

8 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas. Breeze from northwest, changing to fresh breeze from the northwest during the afternoon. -10 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 16.03.2021

2-6 mm precipitation. Breeze from west. -12 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS