Avalanche warning for region Romsdal Wednesday 22.04.2020

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:

The sun heats up the snow and increases the danger for wet loose-and slabs. Be aware that cornices may break and trigger larger avalanches.

Avalanche problems

Wet snow (loose snow avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury or even kill you (size 2).

Glide avalanches

on a few steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Fjellet har store snømengder og store skavlar på toppryggar. Det solrike været siste tida har starta omsmelting av snødekke frå finkorna til grovkorna i solvendte sider. I skyggevendte sider er snødekket framleis finkorna. Sigesprekker er å sjå i enkelte områder.

Det er ikkje observert vedvarande svake lag av betydning.

Mandag og tirsdag var det skredaktivitet i bratte solsider som følge av solinnstråling.

Mountain weather, 21.04.2020

No precipitation. Calm/light breeze from southeast. -1 °C to 8 °C at 1400 m a.s.l. Clear skies.

Mountain weather, 22.04.2020

No precipitation. Calm/light breeze from west. 0 °C to 6 °C at 1400 m a.s.l. Partly cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS