Jump to content

Avalanche warning for region Ofoten Saturday 04.02.2023

Danger level 2 - Moderate avalanche danger

Published:
Be careful in leeward slopes, wind deposited snow are covering persistent weak layer. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Avalanche problems

Persistent weak layer (slab avalanches)

You can trigger avalanches on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian), 03.02.2023

Det har vært rolig vær og lite nedbør de siste dagene. Mye løs snø ligger i skjermede terreng. Over skoggrensen er det vindpreget med fokksnø av ulik hardhet. Utsatte områder er det avblåst. Det gamle snødekke består av skare og smelteformer.

Det har utvikle seg et lag av kantkorn høyt i snødekke. Det har også dannet seg rim på overflaten etter kaldt og klart vær. Lagene er mest utbredt i indre deler mot Sverige.
Det finnes også kantkorn ved bakken.

Mountain weather, 03.02.2023

No precipitation. Fresh breeze from southeast, changing to breeze from the southwest during the afternoon. -22 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l. Partly cloudy.

Mountain weather, 04.02.2023

4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Fresh breeze from south. -18 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Important information for ski touring
EAWS logo
NVE is a member of EAWS