Avalanche warning for region Ofoten Tuesday 18.01.2022

Danger level 4 - High avalanche danger

Published:

Very dangerous avalanche conditions. Travel in avalanche terrain not recommended. We expect intense wet slab activity around and below treeline. Wind slabs can be easily triggered in the alpine.

Avalanche problems

Wet snow (slab avalanches)

on many steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Wind drifted snow (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Persistent weak layer (slab avalanches)

on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a large truck or destroy several houses (size 4). Remote triggering is possible.

Advice

Snow cover (in Norwegian)

Det skjer raske endringer i snøoverflaten som følge av et værskifte. I lavlandet er det kommet nysnø oppå et snødekke som var vått etter mildvær og regn natt til søndag. I fjellet har kraftig vind ført til en hard vindpåvirket snøoverflate utsatte steder og store ansamlinger av fersk fokksnø i leheng.

Over 400 moh finnes det vedvarende svake lag med kantkorn under skarelag høyt i snødekket. På tirsdag var det observert nedføyket overflaterim. Utbredelsen av dette problem er noe uklar, det har troligvis blitt ødelagt av mildvær i lavlandet og finnes kun i noen få lommer rundt skoggrensen.

På søndag har det vært en del naturlig utløste skred i regionen. Det er observert flere store tørre flakskred i både Skjomen og Beisfjord. Det gikk også et stort naturlig utløst vått skred over Beisfjordveien. På lørdag kveld gikk det naturlig utløste våte skred over veien i Sør-Skjomen.

Mountain weather, 17.01.2022

6 mm precipitation, up to 14 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Moderate gale from northwest, changing to fresh breeze from the west during the evening. -12 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 18.01.2022

25 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas. Rain up to 900 m a.s.l during the afternoon. Moderate gale from south, changing to gale from the southwest during renoon. -10 °C to 0 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS