Avalanche warning for region Ofoten Monday 17.01.2022

Danger level 3 - Considerable avalanche danger

Published:
Generally unstable conditions. Be careful in lee areas and below slopes with recent wind loading.

Avalanche problems

Wind drifted snow (slab avalanches)

Avalanches may release spontaneously on some steep slopes. Avalanches can get large enough to bury a car or destroy a small house (size 3).

Advice

The bulletin is a planning tool and may differ from the actual situation. Always make your own evaluation. To be 100 % avalanche safe, avoid all avalanche terrain.

Snow cover (in Norwegian)

Det skjer raske endringer i snøoverflaten som følge av et værskifte. I lavlandet er det kommet nysnø oppå et snødekke som var vått etter mildvær og regn natt til søndag. I fjellet har kraftig vind ført til en hard vindpåvirket snøoverflate utsatte steder og store ansamlinger av fersk fokksnø i leheng.

Over 400 moh finnes det vedvarende svake lag med kantkorn under skarelag høyt i snødekket. På tirsdag var det observert nedføyket overflaterim. Utbredelsen av dette problem er noe uklar, det har troligvis blitt ødelagt av mildvær i lavlandet og finnes kun i noen få lommer rundt skoggrensen.

På søndag har det vært en del naturlig utløste skred i regionen. Det er observert flere store tørr flakskred i både Skjomen og Beisfjord. Det gikk også et stort naturlig utløst vått skred over Beisfjordveien.
På lørdag kveld gikk det naturlig utløste våte skred over veien i Sør-Skjomen.

Det er generelt få observasjoner fra fjellet de siste dagene.

Mountain weather, 16.01.2022

30 mm precipitation, up to 40 mm in the most exposed areas. Rain up to 500 m a.s.l Sunday night. Fresh breeze from southwest, changing to gale from the west during the afternoon. -10 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Mountain weather, 17.01.2022

6 mm precipitation, up to 14 mm in the most exposed areas. Precipitation as snow. Moderate gale from northwest, changing to fresh breeze from the west during the evening. -12 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l. Cloudy.

Avalanche danger scale Print this page
EAWS logo
NVE is a member of EAWS